"La julefreden senke seg i trafikken"

Trygg trafikk minnar oss om å ta det med ro, sjølv om førjulstrafikken er hektisk. Det er betre å kome seg vel fram, enn å ikkje kome fram i det heile tatt.

Trygt heim til jul

Registreringsplikt for å selje tobakk og tobakkssurrogat

Alle som sel tobakk og tobakkssurrogat, som for eksempel e-sigarettar, må registrere seg innan 31. desember 2017. Kun de...

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - offentleg ettersyn

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 29.11.2017-13.12.2017 på følgjande sta...
Les meir om budsjett 2018 30. november 2017

Julegåver som gleder

Vil du vera med å gje ei julegåve til barn i familiar som slit økonomisk? Eller har du barn mellom 0-20 år og slit med å...

Overgrep.no - ny nettressurs med informasjon til pårørande og offer for overgrep

Overgrep.no er ei ny ressursside som primært handlar om seksuelle overgrep. Det rettast også fokus på vald i nære relasj...
Les meir om den nye nettstaden 13. november 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

mandag11. des.
Kulturkalender Meland
onsdag13. des.
Kulturkalender Meland
mandag18. des.
Kulturkalender Meland
mandag25. des.
Kulturkalender Meland
mandag01. jan.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish