Vatningsforbod oppheva frå 18.06.18

Leiar for teknisk drift og vedlikehald Paal Tonning opphevar no vatningsforbodet, og takkar alle som har respektert forbodet i denne perioden.  

28. mai 2018

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Kv. 1133 Myrvollane til Hestdal, PlanId 1256 2018 0003

I medhald av plan- og bygningslova vert det varsla oppstart av arbeid med detaljregulering for Meland vassbehandlingsanl...

Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs blir oppheva frå fredag 15.06.18

Nedbør den siste tida har ført til at brannsjefane i Austrheim, Radøy, Lindås, Meland og Modalen opphevar totalforbodet ...

Oppheving av forbod mot skyting på og utanfor skytebaner

Nedbør den siste tida har ført til at det no er opna for skyting på og utanfor skytebaner. Dette gjeld for kommunane Aus...
30. mai 2018

Meland bibliotek - opningstider sommar 2018

Her finn du biblioteket sine opningstider i perioden 15. juni - 15. august.
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag20. juni
Kulturkalender Meland
torsdag21. juni
onsdag29. aug.
Kulturkalender Meland
torsdag30. aug.
Kulturkalender Meland
mandag03. sep.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish